Easy Publish

Forum wsparcia dla użytkowników programów z grupy Easy Publish.

You are not logged in.

#1 2015-06-14 11:34:39

admin
Administrator
Registered: 2015-06-13
Posts: 6

Format importowanego cennika

Zgodność z formatem CSV.

- Koniec linii: znak CRLF.
- Separator: wartości pól rozdzielone są przecinkami.
- Wartości pól muszą być ujęte w cudzysłowy.
- Minimum 2 pola (kod, cena).
- Cena w polskim formacie (przecinek jako separator części dziesiętnych).
- Opcjonalny nagłówek (legenda). O ile nie zawiera prawidłowej ceny (liczby), zostanie zignorowany.

Przykład:

"2CPX042876R9999","107,90"
"5911086-7","5,17"

Jak wyeksportować cennik z pliku xls, xlsx do pliku CSV za pomocą OpenOffice Calc:

Plik -> Zapisz jako -> Tekst CSV
openoffice-calc-csv.png

Proszę zachować odpowiednią uwagę przy imporcie cenników, w których jednostka magazynowania jest inna niż w WF-Mag.
Może być konieczne podzielenie lub przemnożenie ceny w Excelu przed dokonaniem importu.

Offline

#2 2015-06-28 13:44:13

admin
Administrator
Registered: 2015-06-13
Posts: 6

Re: Format importowanego cennika

Od wersji 1.1 format natywny pliku cennika musi być wzbogacony o pierwszą linię z nazwami etykiet, np.:

"Symbol","Cena"
"2CPX042876R9999","107,90"
"5911086-7","5,17"

Etykiety te są wykorzystywane do tworzenie końcowego raportu z podsumowania aktualizacji.
Treść samych etykiet nie ma dużego znaczenia, ale powinna oddawać zawartość kolumn.

Doszła także obsługa dodatkowego formatu, który wykorzystywany jest przez megacennik.eu.
Format tego pliku wygląda następująco:

indeks producenta    nazwa    producent    j.m.    cena netto    VAT
WOJ71402    H-4 24V/  75/70W  P43t  CarLamp Premium 71402    Wojnarowscy Sp. z o.o.    1 sztuka    6,00    23,00

Separatorem jest znak tabulacji.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB